Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik